Հիմնադրամի Խորհրդի անդրանիկ նիստը տեղի ունեցավ 2017թ.-ի մարտի 2-ին:
Դուք կարող եք խորհրդի նիստի Օրակարգին ծանոթանալ այստեղ:


Խորհրդի նիստի ընթացքում որոշվել է.

 1. Վիգեն Սարգսյանին (ՀՀ պաշտպանության նախարար) ընտրել Հիմնադրամի Խորհդի նախագահ:
 2. Վարուժան Ավետիքյանին (ՀՀ կենտրոնական բանկի Իրավաբանական վարչության պետ) նշանակել Հիմնադրամի տնօրեն:
 3. Հաստատել Հիմնադրամի 2017 թվականի բյուջեն:
 4. Հաստատել Հիմնադրամի հաստիքացուցակը:
 5. Հաստատել Հիմնադրամի Գործադիր հանձնաժողովի ստեղծումը և Հիմնադրամի գործադիր հանձնաժողովի կազմը:
 6. Հաստատել Նվիրաբերությունների ներգրավման կարգը:
 7. Հաստատել Ակտիվների և պարտավորությունների կառավարման մարմնի կազմման և գործունեության կարգը:
 8. Հաստատել Հատուցման գումարների վճարման կարգը:
 9. Հաստատել Հիմնադրամի արտաքին աուդիտ իրականացնող կազմակերպության ընտրության կարգը:
 10. Հաստատել «Հիմնադրամի կողմից եռամսյակային հաշվետվությունների հրապարակման կարգը, ձևը սահմանելու վերաբերյալ» կարգը եւ տրամադրված հատուցումների հաշվետվության ձեւը

Հիմնադրամի Խորհրդի 2-րդ նիստը.

Հիմնադրամի Խորհրդի 2-րդ նիստը տեղի ունեցավ 2017 թվականի հուլիսի 3-ին ժամը 10:30-ին: Նիստն ուներ հետեւյալ օրակարգը.

 1. Հոգաբարձուների խորհրդի 03.07.2017թ. նիստի օրակարգի հաստատում
 2. Հիմնադրամի ներքին աուդիտ իրականացնող մարմնի անդամի նշանակում (կից ներկայացվում է),
 3. Հիմնադրամի ներքին աուդիտի կանոնադրության հաստատում (կից ներկայացվում է),
 4. Հիմնադրամի Նվիրաբերությունների հավաքագրման եղանակների հայեցակարգի հաստատում (կից ներկայացվում է),
 5. Հիմնադրամի խորհրդի նիստերի անցկացման ժամանակացույցի սահմանում,
 6. Հիմնադրամի և ՀՀ ԿԲ-ի կողմից մշակված և Շահառուների համար նախատեսված «Ֆինանսական խորհուրդներ փորձագետներից» գրքույկի ներկայացում (ի գիտություն),
 7. Հիմնադրամի գործունեության (կատարված աշխատանքների) վերաբերյալ տնօրենի հաշվետվություն (կից ներկայացվում է),
 8. Այլ հարցեր:

Հիմնադրամի Խորհրդի 3-րդ նիստը.

Հիմնադրամի Խորհրդի 3-րդ նիստը տեղի ունեցավ 2017 թվականի հոկտեմբերի 3-ին: Նիստն ուներ հետեւյալ օրակարգը.

 1. Հոգաբարձուների խորհրդի 03.10.2017 թ. նիստի օրակարգի հաստատում
 2. Նույն զինծառայողի կապակցությամբ հատուցման դեպքի փոփոխության պարագայում վճարման ենթակա հատուցման գումարի վերահաշվարկման կարգի հաստատում
 3. Հիմնադրամի լոգոն արտացոլող տիպերով ապրանքներ ձեռք բերելու կամ ծառայություններից օգտվելու միջոցով նվիրաբերությունների հավաքագրման կարգը
 4. Հիմնադրամի գործունեության (կատարված աշխատանքների) վերաբերյալ Հիմնադրամի տնօրենի հաշվետվություն
 5. Գաղտնի

 6. Այլ հարցեր

Հիմնադրամի Խորհրդի 4-րդ նիստը.

Հիմնադրամի Խորհրդի 4-րդ նիստը տեղի ունեցավ 2017 թվականի դեկտեմբերի 13-ին: Նիստն ուներ հետեւյալ օրակարգը.

 1. Հոգաբարձուների խորհրդի 13.12.2017թ. նիստի օրակարգի հաստատում,
 2. Զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասների հատուցման Հիմնադրամի խորհրդի նիստերի գումարման ժամանակացույցի հաստատում (կից ներկայացվում է),
 3. Հիմնադրամի ներքին աուդիտի 2018թ. տարեկան ծրագրի հաստատում և «Ռիսկերի Տեղեկագիր - 2018» ներկայացում (կից ներկայացվում է),
 4. Գաղտնի,
 5. Հիմնադրամի 2018 թվականի բյուջեի հաստատում,
 6. «Հիմնադրամի Դեսպաններ» ծրագրի հաստատում (կից ներկայացվում է),
 7. Հիմնադրամի գործունեության (կատարված աշխատանքների) վերաբերյալ տնօրենի հաշվետվություն (կից ներկայացվում է),
 8. «Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության ժամանակ զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասի հատուցման մասին» ՀՀ օրենքի ուժի մեջ մտնելու նախօրեին զոհված և մահացած զինծառայողների հատուցման հնարավորության վերաբերյալ իրավական եզրակացություն (կից ներկայացվում է),
 9. Տեղեկանք 2017թ. նոյեմբերի 9-ին և դեկտեմբերի 4-ին կատարված հատուցումների վերաբերյալ (կից ներկայացվում է),
 10. Զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասների հատուցման հիմնադրամի Հոգաբարձուների Խորհրդի 2017 թվականի մարտի 2-ի թիվ 9 որոշմամբ հաստատված կարգում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու վերաբերյալ որոշման ընդունում (կից ներկայացվում է),
 11. «Հիմնադրամի կողմից եռամսյակային հաշվետվությունների հրապարակման կարգը, ձևը սահմանելու վերաբերյալ» կարգի Հատուցումների վերաբերյալ հաշվետվության ձեւի փոփոխության հաստատում (կից ներկայացվում է),
 12. Այլ հարցեր: