Դավիթ Տոնոյան

Դավիթ Տոնոյան

Հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ

Կենսագրություն
Արթուր Նախշիկյան

Արթուր Նախշիկյան

Հոգաբարձուների Խորհրդի անդամ

Կենսագրություն
Իրինա Սեյլանյան

Իրինա Սեյլանյան

Հոգաբարձուների խորհրդի անդամ

Կենսագրություն
Արա Չալաբյան

Արա Չալաբյան

Հոգաբարձուների Խորհրդի անդամ

Կենսագրություն
Տիգրան Դավթյան

Տիգրան Դավթյան

Հոգաբարձուների Խորհրդի անդամ

Կենսագրություն
Նաիրա Զոհրաբյան

Նաիրա Զոհրաբյան

Հոգաբարձուների Խորհրդի անդամ

Կենսագրություն
Բարսեղ Բարսեղյան

Բարսեղ Բարսեղյան

Հոգաբարձուների Խորհրդի անդամ

Կենսագրություն
Մարգարիտա Խաչատրյան

Մարգարիտա Խաչատրյան

Հոգաբարձուների Խորհրդի անդամ

Կենսագրություն
Միքայել Փաշայան

Միքայել Փաշայան

Հոգաբարձուների Խորհրդի անդամ

Կենսագրություն

Հիմնադրամի Հոգաբարձուների խորհուրդը (այսուհետ՝ Խորհուրդ) կազմված է ինն անդամներից, ովքեր նշանակվում են 5 տարի ժամկետով: Խորհրդի անդամները Խորհրդի աշխատանքներին մասնակցում են հասարակական հիմունքներով:

Խորհրդի անդամները նշանակվում են`

1) երեքը` Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից

2) երեքը՝ Կենտրոնական բանկի խորհրդի կողմից.

3) երեքը՝ զինծառայողների շահերի պաշտպանությամբ զբաղվող հասարակական կազմակերպությունների կողմից.

Խորհրդի նախագահին իրենց կազմից ընտրում են հոգաբարձուների խորհրդի անդամները՝ հինգ տարի ժամկետով:

Խորհուրդը՝

  • Հաստատում է հիմնադրամի բյուջեն, ինչպես նաև՝ հիմնադրամի ծախսերի տարեկան թույլատրելի սահմանաչափը,
  • սահմանում է շահառուներին հատուցման գումարներ վճարելու կարգը,
  • նշանակում է հիմնադրամի գործադիր հանձնաժողովի անդամներին, հիմնադրամի տնօրենին,
  • հաստատում է հանձնաժողովի ձևավորման, գործունեության և լուծարման կարգերը, իսկ հիմնադրամի կանոնադրությամբ սահմանված դեպքերում՝ ձևավորում է հիմնադրամի այլ մարմիններ և սահմանում է դրանց լիազորությունները
  • ընտրում է հիմնադրամի արտաքին աուդիտին,
  • հաստատում է հիմնադրամի կողմից եռամսյակային հաշվետվությունների հրապարակման կարգը, ձևը, հաշվետվությունների տեսակները , և այլն