Имя Фамилия Дата пожертвования Сумма Сообщение
Ասատրյան Կամո
2020-02-28
12 000 դր.
25 $
23
1 693
Анонимно
2020-02-28
5 000 դր.
10 $
9
705
ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ
2020-02-27
50 000 դր.
104 $
95
7 052
Բադիրյան Գրիգոր Միքայելի
2020-02-27
50 000 դր.
104 $
95
7 052
ՊՈՂՈՍՅԱՆ ՎԱՀԱՆ
2020-02-27
1 000 դր.
2 $
2
141
Բադիրյան Գրիգոր Միքայելի
2020-02-27
1 000 դր.
2 $
2
141
Թովմասյան Ալբերտ
2020-02-27
10
11 $
746
5285,7 դր.
Մկրտչյան Լեվոն
2020-02-26
100 000 դր.
209 $
189
14 104
GEVORGYAN GAYANE
2020-02-26
10 $
9
675
4786 դր.
Նազարյան Վրեժ
2020-02-25
10 000 դր.
21 $
19
1 410
Страница
/483