Դրոշմանիշային վճարների վերադարձի դիմում

Հարգելի Կարինե Սարգսյան

«Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության ժամանակ զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասների հատուցման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի համապատասխան՝ խնդրում եմ վերադարձնել սույն դիմումը ներկայացնելու օրվան նախորդող մեկ տարվա ընթացքում մեկից ավելի հիմքով իմ կողմից վճարված (իմ եկամուտներից հարկային գործակալի կողմից պահված) դրոշմանիշային վճարը՝ համաձայն կից ներկայացվող տեղեկատվության:

Անձնական տվյալներ

եթե չունեք էլ. հասցե, խնդրում ենք նշել Ձեր բնակության հասցեն

կամ Հանրային ծառայությունների համարանիշ չունենալու մասին տեղեկանքի համար

հանրային ծառայությունների համարանիշը դա սոցիալական քարտի համարն է: այն կարելի է գտնել հենց սոցիալական քարտի վրա կամ անձի ID քարտի հետևում Public service number ՀԾՀ

Ձեր անձնագիրը կամ նույնականացման քարտը

Անհրաժեշտ է կցել ձեր անձնագրի կամ նույնականացման քարտի (ID) պատճենը


word/pdf/jpg, jpeg, png

Ձեր սոցիալական քարտը կամ Հանրային ծառայությունների համարանիշ չունենալու մասին տեղեկանքը


word/pdf/jpg, jpeg, png

Արդյոք հանդիսանում եք անհատ Ձեռնարկատեր կամ նոտար

Մուտքագրեք Ձեր անունով բացված հաշվեհամարը

Ո՞ր հիմքով եք դիմում դրոշմանիշային վճարների վերադարձի համար

Զինծառայողն իմ`

Զինկոմիսարիատի կողմից տրամադրված տեղեկանք՝ ժամկետային պարտադիր զինծառայության մեջ գտնվելու մասին Տեղեկանքը կարող եք ստանալ այն կառույցից, որտեղ ծառայում է զինծառայողը.


word/pdf/jpg, jpeg, png

Պետական Եկամուտների Կոմիտեի կամ եթե աշխատում եք ուժային կառույցներում համապատասխան կառույցի կողմից տրամադրված տեղեկանք Անհրաժեշտ է կցել Պետական Եկամուտների Կոմիտեի կողմից տրամադրված տեղեկանքը՝ վճարված գումարի և վերադարձման ենթակա գումարի մասին: Տեղեկանքը ստանալու համար անհրաժեշտ է Ձեր աշխատավայրից վերցնել տեղեկանք՝ նվազագույն աշխատավարձից բարձր աշխատավարձ ստանալու և համապատասխանաբար՝ դրոշմանիշային վճարը Ձեր աշխատավարձից պահված լինելու մասին և այդ տեղեկանքը ներկայացնել ՊԵԿ-ի սպասարկման սրահ


word/pdf/jpg, jpeg, png

Ազգակցական կապը հավաստող փաստաթուղթ Եթե ամուսինն եք՝ ամուսնության վկայական, եթե զավակը՝ ծննդյան վկայական, եթե ծնողը՝ զինծառայողի ծննդյան վկայական


word/pdf/jpg, jpeg, png

Զինծառայողն իմ`

Պետական Եկամուտների Կոմիտեի կամ եթե աշխատում եք ուժային կառույցներում համապատասխան կառույցի կողմից տրամադրված տեղեկանք Անհրաժեշտ է կցել Պետական Եկամուտների Կոմիտեի կողմից տրամադրված տեղեկանքը՝ վճարված գումարի և վերադարձման ենթակա գումարի մասին: Տեղեկանքը ստանալու համար անհրաժեշտ է Ձեր աշխատավայրից վերցնել տեղեկանք՝ նվազագույն աշխատավարձից բարձր աշխատավարձ ստանալու և համապատասխանաբար՝ դրոշմանիշային վճարը Ձեր աշխատավարձից պահված լինելու մասին և այդ տեղեկանքը ներկայացնել ՊԵԿ-ի սպասարկման սրահ


word/pdf/jpg, jpeg, png

Արդյոք նախկինում Հիմնադրամին արդեն իսկ ուղարկել եք զինծառայողի՝ զոհված լինելու վերաբերյալ տեղեկանքը

Պաշտպանության նախարարության կողմից տրամադրված տեղեկանք՝ զինծառայողի՝ զոհված լինելու մասին Զինծառայողի՝ զոհված (մահացած) լինելու մասին տեղեկանքը կարող եք ստանալ այն կառույցից, որտեղ ծառայում էր զինծառայողը


word/pdf/jpg, jpeg, png

Ազգակցական կապը հավաստող փաստաթուղթ Եթե ամուսինն եք՝ ամուսնության վկայական, եթե զավակը՝ ծննդյան վկայական, եթե ծնողը՝ զինծառայողի ծննդյան վկայական


word/pdf/jpg, jpeg, png

«Լրացնելով Ձեր անուն ազգանունն ու սեղմելով «ուղարկել» կոճակը դուք համաձայնում եք Հիմնադրամի «Գաղտնիության քաղաքականությանը» և տալիս Ձեր համաձայնությունը, որպեսզի Հիմնադրամը ուսումնասիրի ձեր կողմից ներկայացված դիմումն ու փաստաթղթերը: