2017թ. ընթացքում կատարված նվիրաբերություններ

Հայաստան

           70,913,349 ՀՀ դր

Ֆրանսիա

             7,279,500 ՀՀ դր

Կիպրոս

             4,810,000 ՀՀ դր

Ռուսաստանի Դաշնություն

             2,850,219 ՀՀ դր

Կանադա

             2,514,065 ՀՀ դր

Ռումինիա

             1,083,499 ՀՀ դր

Շվեյցարիա

                 518,700 ՀՀ դր

Քաթար

                 298,840 ՀՀ դր

ԱՄՆ

                 186,520 ՀՀ դր

Գերմանիա

                 152,600 ՀՀ դր

Դանիա

                   50,000 ՀՀ դր

Կորեա

                   48,200 ՀՀ դր

Անհայտ

                   45,800 ՀՀ դր

Մեծ Բրիտանիա

                   29,280 ՀՀ դր

Սլովակիա

                   25,000 ՀՀ դր

Հոլանդիա

                   11,400 ՀՀ դր

Ավստրիա

                      5,000 ՀՀ դր

Շվեդիա

                      5,000 ՀՀ դր

Օման

                      1,000 ՀՀ դր