28

Նոյ,

2022

Հիմնադրամի գործունեության վերաբերյալ տնօրենի հաշվետվություն (01.04.2022 - 30.06.2022)

Զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամը հավատարիմ մնալով ստեղծման օրվանից որդեգրած թափանցիկության ու հաշվետվողականության արժեքներին՝ հրապարակում է 2022թ․ 2-րդ եռամսյակի տնօրենի հաշվետվությունը։  Հաշվետու ժամանակահատվածը՝ 01.04.2022թ․-30.06.2022թ․։

Հաշվետվության մեջ կարող եք տեսնել

  • ԶԱՀ գործառնությունները 2017-2022թթ. ֆինանսական տարիների համար
  • ԶԱՀ շահառուների բաշխվածությունը ըստ զինվորական կազմի և կոչման, վճարված հատուցումները հաշվետու ժամանակաշրջանում
  • ԶԱՀ նվիրաբերությունների վիճակագրությունը
  • ԶԱՀ շահառուներին ուղղված սոցիալական ծրագրերը և համագործակցությունը
  • 2021 թ․ աուդիտորական հաշվետվությունը

Այդ ամիսները բեղուն էին նոր համագործակցությունների հուշագրեր ստորագրելով տարբեր կազմակերպությունների և ՀԿ-ների հետ՝ հանուն բոլորիս հայրենիքի իրենց ամենաթանկը զոհաբերած զինծառայողների և նրանց ընտանիքների։

Ուզում ենք շնորհակալություն հայտնել մեր բոլոր նվիրատուներին, ինչպես նաև Հայաստանում և Արցախում յուրաքանչյուր ամիս պարտադիր վճարներ կատարող հարկատուներին։ Մեր առաքելությունը կյանքի է կոչվում յուրաքանչյուր հայի ներդրման շնորհիվ։