29

Հնվ,

2021

Կամուրջ ծրագրի շահառուների խեղումների ցանկ

Կամուրջ ծրագրի շահառու կարող են դառնալ սեպտեմբերի 27-ին սանձազերծված պատերազմի մասնակից այն զինծառայողները, որոնց ստացած խեղումը կամ վնասվածքը կարող է հանգեցնել անձի կենսագործունեության սահմանափակման և սոցիալական պաշտպանության անհրաժեշտության: Ստորև թվարկում են վնասվածքների ցանկը:

 • Ստամոքսի լրիվ հեռացում
 • Մեկ թոքի հեռացում
 • Անդամահատված ծայրատներ
 • Զույգ սրունքների ամպուտացիոն ծայրատ
  • Սրունքի ամպուտացիոն ծայրատ` համակցված դաստակի կամ նախաբազկի ամպուտացիոն ծայրատի հետ
  • Ազդրի կարճ (8 սմ) ծայրատ կամ էկզարտիկուլյացիա
  • Պրոթեզավորման ոչ ենթակա ազդրի ամպոըտացիոն ծայրատ
  • Զույգ ազդրերի ամպուտացիոն ծայրատ վերին 1/3-ի սահմանում
  • Վերին վերջույթի և ազդրի ամպուտացիոն ծայրատներ
  • Ստորին վերջույթի ամպուտացիոն ծայրատ` համակցված մեկ աչքի կուրության հետ
  • Զույգ դաստակների մատների բացակայություն
  • Զույգ վերին վերջույթների ամպուտացիոն ծայրատներ
  • Վերին վերջույթների ամպուտացիոն ծայրատ` զուգակցված մեկ աչքի կուրության հետ
 • Կոկորդի հեռացուն
 • Միզապարկի հեռացուն
 • Հաստ և ուղիղ աղու հեռացում հակաբնական հետանցքի տեղադրումով
 • Երկու աչքերի անվերադարձ կուրություն
 • Երկու ակնագնդերի բացակայություն
 • Խլության առաջացում, խոսքի բացակայությամբ
 • Համակցված ողնաշար-ողնուղեղային վնասվածք տրավմա ողնուղեղի սալջարդով և ողնուղեղի ամբողջականության խախտումով / արտահայտված պարեզներ 2 կամ ավելի ծայրանդամների, պարապլեգիա, հեմիպլեգիա, տրիպլեգիա, տետրապլեգիա /
 • Ծանր գանգուղեղային վնասվածքներ` ուղեկցվող հոգեկան կամ նյարդաբանական արտահայտված համախտանիշներով հոգեկան կամ շարժողական ֆունկցիայի արտահայտված խանգարումով, դեֆիցիտով:

Կամուրջ ծրագրի մեկնարկը տրվել է հունվարի 22-ին: Հոդվածում կարող եք ծանոթանալ նաև ծրագրի մանրամասներին: