23

Հուլ,

2020

17.07.20-23.07.20 ընթացքում կատարված նվիրաբերություններն ըստ երկրների

Հարգելի հայրենակիցներ,
 
Ձեզ ենք ներկայացնում 17․07․2020-23.07.2020թ.-ի ընթացքում կատարված նվիրաբերությունների մասին ամբողջական տեղեկատվությունը՝ ժամը 12։00-ի դրությամբ․
 
•Շուրջ 220,701,000 ՀՀ դրամ, որից կայքի միջոցով` 27 %-ը, Paypal-ի միջոցով ` 13%-ը, բանկային փոխանցման միջոցով՝ 61%-ը
•Ավելի քան 2800 նվիրաբերություններ, որից կայքի միջոցով` 60%-ը, Paypal-ի միջոցով` 23%-ը, բանկային փոխանցման միջոցով՝ 17%-ը
•Շուրջ 53 երկրներում բնակվող մեր հայրենակիցների կողմից
 
Նկարում կարող եք ծանոթանալ կատարված նվիրաբերությունների հարաբերակցությանը՝ ըստ երկրների.