20

Հուլ,

2020

«Զինծառայողների ապահովագրության» հիմնադրամի հայտարարություն

-Զոհված կամ առաջին կարգի հաշմանդամություն ձեռք բերած պայմանագրային կամ պարտադիր ծառայության սպայական կազմի զինծառայող՝ 82 միլիոն դրամ (շուրջ $170,000), որից 10 միլիոն դրամը (շուրջ $20,000) միանվագ, իսկ մնացածը՝ ամսական հավասար վճարներով՝ 20 տարվա ընթացքում

-Զոհված կամ առաջին կարգի հաշմանդամություն ձեռք բերած պայմանագրային զինվորական ծառայության ենթասպայական կամ շարքային կազմի զինծառյող՝ 70 միլիոն (շուրջ $145,000) դրամ, որից 10 միլիոն դրամը միանվագ, իսկ մնացածը՝ ամսական հավասար վճարներով՝ 20 տարվա ընթացքում

-Զոհված կամ առաջին կարգի հաշմանդամություն ձեռք բերած պարտադիր զինվորական ծառայության կրտսեր ենթասպաներ և շարքային զինծառայողներ՝ 58 միլիոն (շուրջ $120,000), որից 10 միլիոն դրամը միանվագ, իսկ մնացածը՝ ամսական հավասար վճարներով՝ 20 տարվա ընթացքում

-Երկրորդ կարգի հաշմանդամություն ձեռք բերած պայմանագրային կամ պարտադիր ծառայության սպայական կազմի զինծառայող ՝ 53 միլիոն դրամ (շուրջ $110,000), որից 5 միլիոն դրամը միանվագ, իսկ մնացածը՝ ամսական հավասար վճարներով՝ 20 տարվա ընթացքում

-Երկրորդ կարգի հաշմանդամություն ձեռք բերած պայմանագրային զինվորական ծառայության ենթասպայական կամ շարքային կազմի զինծառյող ՝ 41 միլիոն դրամ (շուրջ $85,000), որից 5 միլիոն դրամը միանվագ, իսկ մնացածը՝ ամսական հավասար վճարներով՝ 20 տարվա ընթացքում

-Երկրորդ կարգի հաշմանդամություն ձեռք բերած բերածպարտադիր զինվորական ծառայության կրտսեր ենթասպաներ և շարքային զինծառայողներ ՝ 29 միլիոն դրամ ($60,000), որից 5 միլիոն դրամը միանվագ, իսկ մնացածը՝ ամսական հավասար վճարներով՝ 20 տարվա ընթացքում