14

Հոկ,

2019

Ինչպե՞ս է որոշվում 2017թ.-ից առաջ տեղի ունեցած դեպքերով հատուցման գումարի չափը

Հատուցման չափը հավասար է օրենքով սահմանված հատուցման գումարի և զինծառայողին կամ վերջինիս ընտանիքին տրամադրվող պետական կենսաթոշակի գումարի դրական տարբերությանը:

Օրինակ, եթե պարտադիր ծառայության շարքային կազմի զոհված զինծառայողի ընտանիքը պետությունից ստանում է 30,000 ՀՀ դրամ, ապա Հիմնադրամից կստանա ամսական 170,000 ՀՀ դրամ (200,000 ՀՀ դրամ – 30,000 ՀՀ դրամ):

Հատուցումների հիմքում դրված է համահարթեցման սկզբունքը, որպեսզի 2017թ.-ից առաջ և 2017թ.-ից հետո տեղի ունեցած դեպքերով տրամադրվեն հավասար չափով հատուցումներ:

Ստորև Օրենքով սահմանված հատուցումների չափերն ու դասակարգումները, որից պետք է մասհանել պետության կողմից տրամադրվող գումարը:

Զինծառայողի աստիճան

Զոհված զինծառայող

I կարգի հաշմանդամություն

II կարգի հաշմանդամություն

Սպայական կազմի զինծառայող

300,000

300,000

200,000

Պայմանագրային զինվորական ծառայության ենթասպայական կամ շարքային կազմի զինծառայող, տարածքային պաշտպանությանը ներգրաված անձ կամ կամավորագրված անձ

250,000

250,000

150,000

Պարտադիր զինվորական ծառայության կրտսեր ենթասպա կամ շարքային զինծառայող

200,000

200,000

100,000

Հիշեցնենք նաև, որ 2017թ.-ից առաջ տեղի ունեցած դեպքերով չեն տրամադրվում միանվագ հատուցումներ:

*2017թ.-ից առաջ տեղի ունեցած դեպքերի վերաբերյալ տեղեկատվական թերթիկին և իրավական ակտերին ծանոթանալու համար անցնել հղումով՝ https://www.1000plus.am/hy/news/2019/04/05/ughecuyc/177 :