Գիտակցելով զինվորի կողմից վճարվող գինը հայրենիքի խաղաղության և սերունդների անվտանգ ապագայի համար՝ «Զինծառայողների ապահովագրության» հիմնադրամը ստեղծվել է հայրենիքի սահմանները պաշտպանելիս զոհված, անհայտ կորած, հաշմանդամություն ձեռք բերած մարտիկների ու նրանց ընտանիքների սոցիալական բարօրության, կայուն և հավասար ապահովագրական հատուցումներ տրամադրելու նպատակով:

Հիմնադրամը ստեղծվել է 2017 թվականին, գործում է համապատասխան օրենքի հիման վրա ու հետևողականորեն իրականացնում է իր առջև դրված խնդիրները: Հիմնադրամի միջոցները գոյանում են Հայաստանի ու Արցախի հարկատուների ամսական պարտադիր վճարումներից (ըստ եկամուտների չափի), ինչպես նաև կամավոր նվիրատվություններից, որոնք ստացվում են նաև Սփյուռքից։

Հիմնադրամի առաջնային սկզբունքներն են.

  • մեր հայրենիքի պաշտպանության համար իրենց կյանքը կամ առողջությունը զոհաբերած զինվորների և նրանց ընտանիքների ֆինանսական կայունության ապահովումը,
  •  արդար ու ոչ խտրական ֆինանսական հատուցումների տրամադրումը,
  •  մեր գործունեության թափանցիկ հաշվետվողականությունը:

Կայքում կարելի է տեսնել Ձեր կողմից կատարված թե՛ պարտադիր վճարումները և թե՛ նվիրաբերությունները: Թափանցիկության սկզբունքից ելնելով՝ յուրաքանչյուր պահի կարելի է տեսնել նաև Հիմնադրամի կողմից հավաքագրված միջոցների և իրականացված հատուցումների չափը: Հիմնադրամն յուրաքանչյուր տարի անցնում է անկախ աուդիտորական ստուգում, կայքում առկա են անկախ աուդիտի և տնօրենի հաշվետվությունները։

Հիմնադրամին կատարված նվիրաբերությունների և դրոշմանիշային վճարների յուրաքանչյուր լուման բացառապես ուղղվում է հայրենիքի սահմանները պաշտպանելիս զոհված և հաշմանդամություն ձեռք բերած զիվորին կամ նրա ընտանիքին հատուցում տրամադրելու առաքելությանը:

Նվիրատվություն կատարելով Հիմնադրամին Դուք ապահովագրում եք հայոց բանակի զինվորի կյանքն ու առողջությունը։ Այսօր բոլորիս պարտքն է կանգնել զոհված, անհայտ կորած մարտիկի ընտանիքի և հաշմանդամություն ձեռք բերած զինվորի թիկունքին։