Նվիրաբերությունների հաշվետվություն

Անուն ազգանուն Նվիրատվության ամսաթիվ Գումար Ուղերձ
«ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ»
2020-12-29
500 000 000 դր.
1 092 920 $
1 039 091
69 252 078
«ԻՄ ՔԱՅԼԸ» ԲԱՐԵԳՈՐԾԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ
2020-11-25
1 000 000 $
950 747
63 364 266
457490000 դր.
ԲՆԱԿԱՐԱՆ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՆԵՐԻՆ ՎԵՐԱՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ
2020-11-06
150 000 000 դր.
327 876 $
311 727
20 775 623
«ՀԱՅԱՍՏԱՆ» ՀԱՄԱՀԱՅԿԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ
2020-12-11
1 000 000 $
950 747
63 364 266
457490000 դր.
ՄԵԼՔՈՐԴ ՀՈԼԴԻՆԳՍ ԼԻՄԻԹԵԴ
2020-10-09
200 000
210 361 $
13 329 363
96238000 դր.
Սարգսյան Նարեկ
2020-10-20
492 400 000 դր.
1 076 308 $
1 023 296
68 199 446
Григорян Вардан
2020-10-23
23 000 000
362 981 $
345 103
166060000 դր.
«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ»
2020-12-30
500 000 000 դր.
1 092 920 $
1 039 091
69 252 078
«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ»
2021-09-02
1 409 450 000 դր.
3 080 832 $
2 929 092
195 214 681
INN246522159475 MAGAKIAN SARMEN SAM VELOVICH 40817810031003755183
2020-12-11
20 000 000
315 635 $
300 089
144400000 դր.
Էջ
/7582