Նվիրաբերությունների հաշվետվություն

Անուն ազգանուն Նվիրատվության ամսաթիվ Գումար Ուղերձ
«ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ»
2020-12-29
500 000 000 դր.
1 028 299 $
864 558
75 075 075
«ԻՄ ՔԱՅԼԸ» ԲԱՐԵԳՈՐԾԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ
2020-11-25
1 000 000 $
840 766
73 009 009
486240000 դր.
Ucom ընկերության բաժանորդներ
2020-09-01
105 000 000 դր.
215 943 $
181 557
15 765 766
ԲՆԱԿԱՐԱՆ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՆԵՐԻՆ ՎԵՐԱՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ
2020-11-06
150 000 000 դր.
308 490 $
259 367
22 522 523
Սարգսյան Նարեկ
2020-10-20
492 400 000 դր.
1 012 669 $
851 417
73 933 934
Григорян Вардан
2020-10-23
23 000 000
315 030 $
264 866
153180000 դր.
INN246522159475 MAGAKIAN SARMEN SAM VELOVICH 40817810031003755183
2020-12-11
20 000 000
273 939 $
230 318
133200000 դր.
«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ»
2020-12-30
500 000 000 դր.
1 028 299 $
864 558
75 075 075
«ՀԱՅԱՍՏԱՆ» ՀԱՄԱՀԱՅԿԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ
2020-12-11
1 000 000 $
840 766
73 009 009
486240000 դր.
ՄԵԼՔՈՐԴ ՀՈԼԴԻՆԳՍ ԼԻՄԻԹԵԴ
2020-10-09
200 000
237 878 $
17 367 267
115666000 դր.
Էջ
/6226