Նվիրաբերությունների հաշվետվություն

Անուն ազգանուն Նվիրատվության ամսաթիվ Գումար Ուղերձ
«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ»
2020-12-30
500 000 000 դր.
1 232 590 $
1 262 371
66 050 198
«ԻՄ ՔԱՅԼԸ» ԲԱՐԵԳՈՐԾԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ
2020-11-25
1 000 000 $
1 024 162
53 586 526
405650000 դր.
«ՀԱՅԱՍՏԱՆ» ՀԱՄԱՀԱՅԿԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ
2020-12-11
1 000 000 $
1 024 162
53 586 526
405650000 դր.
«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ»
2022-08-18
123 150 000 դր.
303 587 $
310 922
16 268 164
«ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ»
2020-12-29
500 000 000 դր.
1 232 590 $
1 262 371
66 050 198
Սարգսյան Նարեկ
2020-10-20
492 400 000 դր.
1 213 854 $
1 243 183
65 046 235
Григорян Вардан
2020-10-23
23 000 000
429 212 $
439 583
174110000 դր.
ԲՆԱԿԱՐԱՆ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՆԵՐԻՆ ՎԵՐԱՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ
2020-11-06
150 000 000 դր.
369 777 $
378 711
19 815 059
«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ»
2021-09-02
1 409 450 000 դր.
3 474 547 $
3 558 498
186 188 904
INN246522159475 MAGAKIAN SARMEN SAM VELOVICH 40817810031003755183
2020-12-11
20 000 000
373 228 $
382 246
151400000 դր.
Էջ
/8076