Նվիրաբերությունների հաշվետվություն

Անուն ազգանուն Նվիրատվության ամսաթիվ Գումար Ուղերձ
«ԻՄ ՔԱՅԼԸ» ԲԱՐԵԳՈՐԾԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ
2020-11-25
1 000 000 $
862 582
70 399 705
477310000 դր.
«ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ»
2020-12-29
500 000 000 դր.
1 047 537 $
903 587
73 746 313
«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ»
2020-12-30
500 000 000 դր.
1 047 537 $
903 587
73 746 313
«ՀԱՅԱՍՏԱՆ» ՀԱՄԱՀԱՅԿԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ
2020-12-11
1 000 000 $
862 582
70 399 705
477310000 դր.
ՄԵԼՔՈՐԴ ՀՈԼԴԻՆԳՍ ԼԻՄԻԹԵԴ
2020-10-09
200 000
231 862 $
16 323 009
110670000 դր.
ԲՆԱԿԱՐԱՆ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՆԵՐԻՆ ՎԵՐԱՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ
2020-11-06
150 000 000 դր.
314 261 $
271 076
22 123 894
Սարգսյան Նարեկ
2020-10-20
492 400 000 դր.
1 031 615 $
889 853
72 625 369
Григорян Вардан
2020-10-23
23 000 000
326 706 $
281 811
155940000 դր.
«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ»
2021-09-02
1 409 450 000 դր.
2 952 903 $
2 547 122
207 883 481
INN246522159475 MAGAKIAN SARMEN SAM VELOVICH 40817810031003755183
2020-12-11
20 000 000
284 092 $
245 053
135600000 դր.
Էջ
/6740