Նվիրաբերությունների հաշվետվություն

Անուն ազգանուն Նվիրատվության ամսաթիվ Գումար Ուղերձ
h A
2017-02-15
1 դր.
0 $
0
0
Անանուն
2017-09-06
1 դր.
0 $
0
0
Անանուն
2019-05-13
1 դր.
0 $
0
0
Անանուն
2019-07-10
1 դր.
0 $
0
0
Անանուն
2019-02-12
1
0 $
0
7.49 դր.
Անանուն
2018-05-31
10 դր.
0 $
0
1
Անանուն
2019-10-18
10 դր.
0 $
0
1
Անանուն
2019-10-23
10 դր.
0 $
0
1
Անանուն
2019-12-02
10 դր.
0 $
0
1
Անանուն
2018-05-31
20 դր.
0 $
0
3
Էջ
/455