Նվիրաբերությունների հաշվետվություն

Անուն ազգանուն Նվիրատվության ամսաթիվ Գումար Ուղերձ
sepilian Saro
2021-07-30
333 $
280
24 312
161917.92 դր.
Minasi Saro
2021-07-30
20 $
17
1 460
9724.8 դր.
D. Sergey
2021-07-30
2 000 դր.
4 $
3
300
Ishkhanian Hagop
2021-07-30
20 $
17
1 460
9724.8 դր.
Akopyan David
2021-07-30
100 $
84
7 301
48624 դր.
Մելիքսեթյան Կարեն
2021-07-30
5 000
68 $
58
33300 դր.
Matinyan Hovhannes
2021-07-30
5 000 դր.
10 $
9
751
Անանուն
2021-07-30
1 000
14 $
12
6660 դր.
Հովհաննիսյան Արփինե
2021-07-30
5
6 $
434
2891.65 դր.
Микаэл Бадалян
2021-07-30
500
7 $
6
3330 դր.
Էջ
/6226