Նվիրաբերությունների հաշվետվություն

Անուն ազգանուն Նվիրատվության ամսաթիվ Գումար Ուղերձ
Zohrabian Alfred Volga Linnet
2019-11-22
10 $
9
637
4769.5 դր.
Davtyan Artak
2019-11-22
10 000 դր.
21 $
19
1 335
<ՄԱՅԿՐԵԴԻՏ> ՈՒՆԻՎԵՐՍԱԼ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ
2019-11-21
220 849 դր.
463 $
419
29 486
Անանուն
2019-11-21
1 000 դր.
2 $
2
134
«ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ ԵՎ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ»
2019-11-20
4 397 դր.
9 $
8
587
«ՄԻԿՐՈ ԿԱՊԻՏԱԼ ՀԱՅԱՍՏԱՆ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ
2019-11-20
24 429 դր.
51 $
46
3 262
§Գլաձոր ՈՒՎԿ¦ ՓԲԸ
2019-11-20
234 722 դր.
492 $
445
31 338
§Ս.ՈՒ.Ր.-72¦ ՍՊԸ
2019-11-20
3 368 դր.
7 $
6
450
§ՌԵԱԼ ԿՐԵԴԻՏ¦ ՍՊԸ
2019-11-20
8 794 դր.
18 $
17
1 174
Ա/Ձ Սեդրակ Գագիկի Մուրադյան
2019-11-20
3 167 դր.
7 $
6
423
Էջ
/450