Նվիրաբերությունների հաշվետվություն

Անուն ազգանուն Նվիրատվության ամսաթիվ Գումար Ուղերձ
Սիմոնյան Արա
2019-05-22
2 000 դր.
4 $
4
268
Թարխանյան Մեսրոպ
2019-05-22
500
8 $
7
3735 դր.
Անանուն
2019-05-22
1 000
16 $
14
7470 դր.
Անանուն
2019-05-22
10 $
9
642
4796.4 դր.
Davtyan Artak
2019-05-21
10 000 դր.
21 $
19
1 339
"ԻԼՏԿ" ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ
2019-05-20
20 000 դր.
42 $
37
2 677
"ԷԴԱՄԻՈՒՄ" ՍՊԸ
2019-05-20
1 000 դր.
2 $
2
134
Ghahramanyan Karen
2019-05-21
10 000 դր.
21 $
19
1 339
Abrahamian Serob
2019-05-20
1 000 դր.
2 $
2
134
Artur Hovo Nare Nelly
2019-05-20
50 $
45
3 210
23982 դր.
Էջ
/224