Նվիրաբերությունների հաշվետվություն

Անուն ազգանուն Նվիրատվության ամսաթիվ Գումար Ուղերձ
Տեր-Գալստյան Արթուր
2019-07-17
3 000 դր.
6 $
6
398
ՂԱՐԱՋՅԱՆ ԳԱԳԻԿ ՆԻԿԱԼԱՅԻ
2019-07-16
1 000 դր.
2 $
2
133
Arakelyan David
2019-07-16
10 $
9
631
4761.3 դր.
Խոջագորյան Վռամ
2019-07-16
10 $
9
631
4761.3 դր.
Բուլղադարյան Սարգիս
2019-07-16
1 000 դր.
2 $
2
133
ՄԱՐԻԿՅԱՆ ԱՆՆԱ
2019-07-15
1 000 դր.
2 $
2
133
ԶԱՔԱՐՅԱՅՆ ՏԻԳՐԱՆ ՍՏԵՓԱՆԻ
2019-07-15
50 000 դր.
105 $
94
6 631
Անանուն
2019-07-15
2 000 դր.
4 $
4
265
ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ ՎԱՀԵ
2019-07-15
1 000 դր.
2 $
2
133
ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ ԼԻԼԻԹ
2019-07-15
1 000 դր.
2 $
2
133
Էջ
/243