Նվիրաբերությունների հաշվետվություն

Անուն ազգանուն Նվիրատվության ամսաթիվ Գումար Ուղերձ
Անանուն
2022-08-15
2 000 դր.
5 $
5
303
ASLANYAN PAP
2022-08-14
10 000 դր.
25 $
24
1 515
Անանուն
2022-08-13
5 000 դր.
12 $
12
758
Msryan Levon
2022-08-13
50
51 $
3 139
20715.5 դր.
Մանուկյան Վագրիկ
2022-08-13
50 000 դր.
123 $
121
7 576
Tsaturyan Perchui
2022-08-13
100 $
98
6 154
40619 դր.
Անանուն
2022-08-13
5 000 դր.
12 $
12
758
ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ ԱՐՄԻՆԵ
2022-08-12
228 դր.
1 $
1
35
"ՄԻՆՆՈՎԱ.ԱՄ" ՍՊԸ
2022-08-12
15 000 դր.
37 $
36
2 273
Ղարիբյան Կարեն
2022-08-12
10 000 դր.
25 $
24
1 515
Էջ
/7881