Նվիրաբերությունների հաշվետվություն

Անուն ազգանուն Նվիրատվության ամսաթիվ Գումար Ուղերձ
§ՎՈԼՏԱ¦ ՍՊԸ
2019-12-04
17 589 դր.
37 $
33
2 348
§ԱԳԲԱ ԼԻԶԻՆԳ¦ ՎԿ ՓԲԸ
2019-12-04
1 160 246 դր.
2 428 $
2 189
154 906
ԳՈՒԴԿՐԵԴԻՏ ՈՒՎԿ ՓԲԸ
2019-12-04
100 000 դր.
209 $
189
13 351
§ՌՈԼԱՆԴ ԸՆԴ ԷՄՋԻ¦ ՍՊԸ
2019-12-04
4 397 դր.
9 $
8
587
§Վալգե¦ ՍՊԸ
2019-12-04
13 192 դր.
28 $
25
1 761
Մկրտչյան Լեվոն
2019-12-04
100 000 դր.
209 $
189
13 351
Անանուն
2019-12-04
30 000 դր.
63 $
57
4 005
Paronyan Agnesa
2019-12-04
50 $
45
3 191
23897 դր.
Անանուն
2019-12-04
10 000 դր.
21 $
19
1 335
Boghigian Abraham
2019-12-03
5 000 դր.
10 $
9
668
Էջ
/455