Նվիրաբերությունների հաշվետվություն

Անուն ազգանուն Նվիրատվության ամսաթիվ Գումար Ուղերձ
"ԹՈՒ ՓԱՎ" ՍՊԸ
2019-10-17
200 000 դր.
420 $
377
26 846
2/02520007 9/0
2019-10-17
2 967 592 դր.
6 230 $
5 597
398 334
ԳՈՒԴԿՐԵԴԻՏ ՈՒՎԿ ՓԲԸ
2019-10-16
100 000 դր.
210 $
189
13 423
Մխիթարյան Հասմիկ
2019-10-16
1 000 դր.
2 $
2
134
ԱՅՎԱԶՅԱՆ ԱՍՏՂԻԿ
2019-10-15
1 000 դր.
2 $
2
134
Անանուն
2019-10-15
2 000 դր.
4 $
4
268
Անանուն
2019-10-15
1 000 դր.
2 $
2
134
Անանուն
2019-10-15
1 000 դր.
2 $
2
134
ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ ՍԱԹԵՆԻԿ
2019-10-15
1 000 դր.
2 $
2
134
ՌԱՖԱՅԵԼՅԱՆ ՌԱԻՍԱ
2019-10-15
500 դր.
1 $
1
67
Էջ
/269