Նվիրաբերությունների հաշվետվություն

Անուն ազգանուն Նվիրատվության ամսաթիվ Գումար Ուղերձ
YALKEZIAN JOE
2021-04-19
100 000 դր.
191 $
160
14 514
Անանուն
2021-04-18
50 000 դր.
96 $
80
7 257
Gorantsyan Levon
2021-04-18
5 000 դր.
10 $
8
726
Тонян Арман
2021-04-18
500
7 $
6
3445 դր.
Аракелян Анаит
2021-04-18
1 000
13 $
11
6890 դր.
Harutyunyan Gayane
2021-04-18
100 $
83
7 579
52220 դր.
Անանուն
2021-04-18
25 000 դր.
48 $
40
3 628
Markosian Ara
2021-04-18
100 $
83
7 579
52220 դր.
Adamyan Erik
2021-04-18
20 $
17
1 516
10444 դր.
Անանուն
2021-04-18
100 $
83
7 579
52220 դր.
Էջ
/5508