Նվիրաբերությունների հաշվետվություն

Անուն ազգանուն Նվիրատվության ամսաթիվ Գումար Ուղերձ
Abrahamian Serob
2018-10-16
1 000 դր.
2 $
2
135
Թարխանյան Մեսրոպ
2018-10-15
500
8 $
7
3700 դր.
Անանուն
2018-10-14
5 000 դր.
10 $
9
676
Սարդարյան Ավետիկ
2018-10-14
1 000 դր.
2 $
2
135
Շարխատունյան Ռուզաննա
2018-10-11
10 000 դր.
21 $
18
1 351
ETTIBARYAN ASHOT
2018-10-11
5 000 դր.
10 $
9
676
ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ ՌՈՒԲԵՆ ՌԱՖԻԿԻ
2018-10-10
380 900 դր.
785 $
677
51 473
Անանուն
2018-10-09
5 000 դր.
10 $
9
676
Անանուն
2018-10-09
1 000 դր.
2 $
2
135
Տեր-Գալստյան Արթուր
2018-10-09
3 000 դր.
6 $
5
405
Էջ
/163