Նվիրաբերությունների հաշվետվություն

Անուն ազգանուն Նվիրատվության ամսաթիվ Գումար Ուղերձ
Մարտիրոսյան Հասմիկ
2022-05-18
25 000 դր.
55 $
52
3 463
"ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՖՈՆԴԱՅԻՆ ԲՈՐՍԱ" ԲԲԸ
2022-05-18
48 000 դր.
105 $
100
6 648
Չիլինգարյան Արթուր
2022-05-18
2 000 դր.
4 $
4
277
ԱՁ Ստեփանյան Օհան Գեղամի
2022-05-18
10 000 դր.
22 $
21
1 385
Ջանիբեկյան Լեւոն
2022-05-18
1 000 դր.
2 $
2
139
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԴԵՊՈԶԻՏԱՐԻԱ ԲԲԸ
2022-05-18
141 000 դր.
308 $
293
19 529
"ՆԱՐԵԿ" ՍՊԸ
2022-05-18
69 000 դր.
151 $
143
9 557
"ՆԱՐԵԿ" ՍՊԸ
2022-05-18
2 000 դր.
4 $
4
277
Հովհաննիսյան Նազենի
2022-05-18
1 000 դր.
2 $
2
139
ԷՍԹԵՐՈՔՍ ՍՊԸ
2022-05-18
3 000 դր.
7 $
6
416
Էջ
/7582