Նվիրաբերությունների հաշվետվություն

Անուն ազգանուն Նվիրատվության ամսաթիվ Գումար Ուղերձ
Thomas Andreas
2023-04-02
10
11 $
841
4222.8 դր.
Անանուն
2023-04-01
25 $
23
1 935
9712 դր.
Vardanyan Ashot
2023-04-01
25 000 դր.
64 $
59
4 980
Դալլաքյան Լիանա
2023-04-01
2 000 դր.
5 $
5
398
Hovhannisyan Vardan
2023-04-01
20 000 դր.
51 $
47
3 984
Авакян Сергей
2023-04-01
40 000 դր.
103 $
95
7 968
Авакян Сергей
2023-04-01
50 000 դր.
129 $
118
9 960
Elliott Patrick
2023-04-01
500 $
460
38 693
194240 դր.
Musheghyan Partev
2023-04-01
25 000 դր.
64 $
59
4 980
Akopyan David
2023-04-01
100 $
92
7 739
38848 դր.
Էջ
/8527